Anul·lació, no assistència i/o retirada del Programa per part del participant
Si el participant decideix cancel·lar el Programa contractat a BCN & NYC Experience S. L., s’ha d’informar per escrit. El client tindrà dret a la devolució d’un percentatge de la quantitat pagada en funció de les circumstàncies. Tanmateix, han de pagar i BCN & NYC Experience, S. L. podria retenir l’import corresponent a les despeses ocasionades per BCN & NYC Experience, S. L., entre els quals es troben les despeses en què s’hagi incorregut BCN & NYC Experience, S. L. fins a aquest moment Inclou, entre d’altres, el pagament a tercers que participen en el Programa, incloent-hi el Programa, les despeses d’allotjament, les companyies aèries, les asseguradores i les trucades telefòniques, així com qualsevol altra despesa d’infraestructura o logística incorreguda. El percentatge de la quota total del Programa retinguda i carregada al client varia segons la data en què es produeix la cancel·lació:

  • 20% de la quota total del Programa si la cancel·lació es fa entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de 2023.
  • 40% de la quota total del Programa si la cancel·lació es fa entre l’1 i el 30 de novembre de 2023.
  • 60% de la quota total del Programa si la cancel·lació es fa entre l’1 de desembre i les 152h de 2023.
  • 75% de la quota total del Programa si la cancel·lació es fa entre el 13 i el 19 de desembre de 2023.
  • 100% de l’import total del Programa si la cancel·lació es fa entre el 20 i el 26 de desembre de 2023 o en el cas de no presentar-se.

Les despeses d’administració seran abonades a BCN & NYC Experience, S.L., i com a tals no es retornaran excepte en el cas que s’hagi contractat una pòlissa d’assegurança de cancel·lació.
El client no serà reemborsat si abandona el curs després de començar, ja sigui per la seva pròpia elecció o dels seus pares o tutors legals, o és expulsat.
Aquestes sancions no es produiran si el client cancel·la per circumstàncies imprevistes.
Independentment del moment en què es produeixi la cancel·lació, el client ha d’acceptar, sempre i en tots els casos, que ha de pagar el bitllet d’avió quan aquest ja s’hagi emès i que sigui impossible que es reemborssin els diners, independentment de si el client emprèn una acció contra l’empresa que va emetre el bitllet.